تاریخچه

معرفی شرکت

شرکت معدني “پيچاب کاوش” در سال 1375 با هدف انجام هر چه بهتركمي و كيفي پروژه هاي گوناگون زمين شناسي و معدني بطور اخص و نيز ساير فعاليتهاي مرتبط نظير بررسي هاي ژئوتكنيكي، ژئوفيزيكي، ژئوشيميائي، مطالعات زیست محیطی و زمین‌شناسي مهندسي با مشاركت و همكاري تعدادي از مجرب ترين كارشناسان و اساتيد سازمان زمين‌‎شناسي و دانشگاه‌ها تشكيل گرديد. این شرکت تا کنون بالغ بر صدها پروژه در زمینه‌های یاد شده با موفقیت به انجام رسانیده است.
در اردیبهشت ماه 1393 شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل (هولدینگ سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری ملل) برای حضور فعال و موثر در عرصه معدن و صنایع معدنی کشور، با خرید اکثریت سهام شرکت “پیچاب کاوش” به عنوان سهامدار اصلی، شرکت را در اختیار گرفته و با استفاده از نیروی انسانی مجرب و کارآمد و پیشتیبانی مالی نسبت به نوسازی آن اقدام نموده است.
در حال حاضر “پيچاب کاوش” به صورت رسمي تحت پوشش شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل فعاليت خود را دنبال می‌کند.