ماموریت

ماموریت

شرکت پیچاب کاوش فعال در حوزه های اکتشاف، استخراج، فرآوری، صنایع معدنی، تجارت مواد معدنی و ارائه خدمات فنی و مهندسی در زنجیره ارزش بر آن است با تاکید بر ذخایری نظیر مس، منگنز، سنگ آهن، سنگ های تزئینی و نما، دانه بندی شن و ماسه و تولید فرو آلیاژها در بازارهای داخلی، منطقه ای و جهانی فعالیت کند.
بکارگیری دانش فنی، فنآوری نوین و بومی سازی آنها به منظور خلق ثروت و سودآوری و تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مسئولیت پذیر، کمک به توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور، ایجاد اشتغال و حفظ محیط زیست را سر لوحه خود قرار می دهد.