چشم‌انداز

چشم‌انداز

شرکت پیچاب کاوش در نظر دارد یکی از پیشتازان بخش معدن و صنایع معدنی در کشور و منطقه باشد.