مرمریت گلچشمه محلات

شرکت مرمریت گلچشمه محلات

این معدن داری سه جبهه کار متختلف است که هرکدام سنگ‌هایی در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف تولید می‌کند.
1-جبهه کار اکتشافی شمالی(تراورتن سفید همراه با ترانیکس)
بخش روی این جبهه کار تراورتن صورتی رنگ، بخش زیر آن ترانیکس
درنظر گرفتن کوپ دهی حداقل 40 درصدی معدن، سنگ قابل عرضه به بازار حدود 25،000 تن
2-جبهه کار میانی(تراورتن سفید)
تراورتن سفید تا سفید متمایل به کرم با لکه های قهوه ای روشن بزرگ ، بخش بالایی آن معروف به امپریال سفید رنگ همراه با رگه های اونیکس قهوه ای روشن
برداشت در طی سالیان مختلف و بنابراین کوپ دهی خوب
درنظر گرفتن کوپ دهی حداقل 40 درصدی معدن، سنگ قابل عرضه به بازار حدود 150،000 تن
3-جبهه کار استخراجی جنوبی(تراورتن قرمز)
تراورتن قرمز با تلورانس قرمز تا گلبهی حتی متمایل به صورتی
درنظر گرفتن کوپ دهی حداقل 40 درصدی معدن، سنگ قابل عرضه به بازار حدود 375،000 تن

آدرس: استان مرکزی، شهرستان محلات، نیم‌ور، روستای گلچشمه