زمین‌شناسی، اکتشاف و پی‌جویی

پروژه های زمین‌شناسی، اکتشاف و پی‌جویی

1 پتانسيل يابي مواد معدني در منطقه شهرستان جلفا و اكتشاف طلاي سيه رود اداره كل معادن و فلزات استان آذربايجان شرقي 1377 سرتاسر شهرستان جلفا و منطقه غرب سيه رود
2 اكتشاف مقدماتي خاكهاي صنعتي(فلدسپات) منطقه بافق – بهاباد اداره كل معادن و فلزات استان يزد 1378 منطقه شمالشرقي بافق و بهاباد
3 مطالعات طرح اكتشاف نيمه تفصيلي طلاي كوه دم اردستان اداره كل معادن و فلزات استان اصفهان 1378 ناحيه كوه دم در 80 كيلومتري شمالشرق اردستان
4 تهيه و تفسير ماهواره اي با هدف پهنه بندي زمين شناسي از نظر استعداد معدني براي فلزات و
كاني هاي صنعتي(مرحله دوم) اداره كل معادن و فلزات استان قم 1379 نيمه شمالي استان قم
5 عمليات اكتشافي در چهارچوب طرح شناسائي ذخائر معدني استان اداره كل معادن و فلزات استان كهگيلويه و بوير احمد 1379 ناحيه مارگون 80 كيلومتري شمالغربي ياسوج
6 تهيه و تفسير ماهواره اي با هدف پهنه بندي زمين شناسي از نظر استعداد معدني براي فلزات و
كاني هاي صنعتي(مرحله اول) اداره كل معادن و فلزات استان قم 1378 نيمه جنوبي استان قم
7 اكتشاف ژئوشيمي مقدماتي زون آلتراسيون گرانيت ميشو اداره كل معادن و فلزات استان آذربايجان شرقي 1379 كوه ميشو در 20 كيلومتري غرب تبريز
8 اكتشاف مقدماتي زرنيخ و فلزات گرانبها در شرق جلفا اداره كل معادن و فلزات استان آذربايجان شرقي 1379 ناحيه ايري شهرستان جلفا
9 تهيه نقشه متالوژني استان آذربايجان شرقي اداره كل معادن و فلزات استان آذربايجان شرقي 1379 سرتاسر پهنه استان
10 اكتشاف پتانسيلهاي معدني در منطقه خلخال اداره كل معادن و فلزات استان اردبيل 1379 ناحيه عمومي جنوب و غرب خلخال
11 اكتشاف مقدماتي كاني هاي پلي متال منطقه ديلك وردي شهرستان چالدران اداره كل معادن و فلزات استان آذربايجان غربي 1379 ناحيه ديلك وردي در جنوب ماكو
12 اكتشاف نيمه تفصيلي خاكهاي صنعتي ناحيه بافق – بهاباد اداره كل معادن و فلزات استان يزد 1379 منطقه شمالشرقي بافق و بهاباد
13 اكتشافات و مطالعات معدني با استفاده از داده هاي ماهواره اي در شرق و شمالشرق استان اداره كل معادن و فلزات استان اصفهان 1379 ناحيه عمومي شمال نائين و اردستان
14 ارائه خدمات مهندسي در ارتباط با پروژه مطالعات قابليت سنجي منابع معدني استان اداره كل معادن و فلزات استان يزد 1379 سرتاسر پهنه استان
15 طرح بازشناسي معادن متروكه و انديسهاي معدني مس ناحيه انارك شركت ملي صنايع مس ايران 1379 ناحيه عمومي انارك استان اصفهان
16 طرح اكتشاف انديس آهن آهندان لاهيجان ادره كل معادن و فلزات استان گيلان 1379 ناحيه آهندان جنوب لاهيجان
17 اكتشاف مقدماتي گدازه هاي لويسيت دار حاشيه درياچه اروميه(جزيره اسلامي) سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان شرقي 1380 جزيره اسلامي حاشيه شرقي درياچه اروميه
18 اكتشاف و پتانسيل يابي عناصر فلزي و منگنز در منطقه جنوب بوئين زهرا تا آوج سازمان صنايع و معادن استان قزوين 1380 ناحيه عمومي بوئين زهرا تا آوج قزوين
19 اكتشاف ذخائر آهك و كائولن سيمان سفيد بنويد شركت سيمان سفيد بنويد 1380 بنويد در 25 كيلومتري جنوب نائين
20 بررسي زمين شناسي و اكتشاف ژئوشيميائي جنوب بهشهر-گلوگاه سازمان صنايع و معادن استان مازندران 1380 ناحيه عمومي جنوب بهشهر-گلوگاه
21 بررسي زمين شناسي و اكتشاف ژئوشيميائي جنوب بابل سازمان صنايع و معادن استان مازندران 1380 ناحيه آبندان در 50 كيلومتري جنوب بابل
22 مطالعات اكتشاف تفصيلي طلا در منطقه كوه دم اردستان سازمان صنايع و معادن استان اصفهان 1380 ناحيه كوه دم در 80 كيلومتري شمالشرق اردستان
23 خدمات مهندسي در زمينه پي جوئي، اكتشاف، طراحي و برنامه ريزي استخراج كائولن سيمان سفيد نيريز 1381 ناحيه عمومي نيريز
24 اكتشاف ژئوشيميائي ناحيه اي ورقه 100000/ 1 سراب سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان شرقي 1381 ورقه 100000/ 1 سراب
25 اكتشاف مقدماتي عناصر كمياب شهرستان جلفا سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان شرقي 1381 شهرستان جلفا
26 اكتشاف مقدماتي عناصر كمياب شهرستان هريس سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان شرقي 1381 شهرستان هريس
27 اكتشاف مقدماتي عناصر كمياب شهرستان ورزقان سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان شرقي 1381 شهرستان ورزقان
28 اكتشاف ژئوشيميائي ناحيه اي ورقه 100000/ 1 سيوند سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني 1382 ورقه 100000/ 1 سيوند
29 اكتشاف كانسار پتاس در گنبدهاي نمكي زران و انجيردان هرمزگان شركت تهيه و توليد مواد معدني 1382 شمالغرب بندر خمير
30 اكتشاف مواد اوليه و مكانيابي براي احداث كارخانه سيمان در سرتاسر استان بوشهر شركت احداث صنعت 1382 سرتاسر استان بوشهر
31 اكتشاف ژئوشيميائي ناحيه اي ورقه 100000/ 1 قاسم آباد سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني 1382 ورقه 100000/ 1 قاسم آباد
32 اكتشاف كانسارهاي پلاسري در نواحي قمرود و قره چاي سازمان صنايع و معادن استان قم 1382 استان قم
33 اكتشاف كانسارهاي قلع و تنگستن در توده هاي نفوذي گرانيتي و گرانيتوئيدي شمال استان سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان شرقي 1383 شمال استان
34 اكتشاف ژئوشيميائي فلزات پايه در ميانه سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان شرقي 1383 شمالغرب ميانه
35 تهيه طرح اكتشافي معادن متروكه فلزي قابل كار كشور شركت تهيه و توليد مواد معدني 1383 سرتاسر كشور
36 عمليات اكتشاف پتاس سنگي در چوپانلو خوي سازمان زمين شناسي كشور 1383 چوپانلو خوي
37 پي جوئي و اكتشاف مواد خام اوليه سيمان در شهرستان خمين شركت سيمان خمين 1383 شهرستان خمين
38 اكتشاف ژئوشيميائي ناحيه اي در برگه 100.000/1 راميان سازمان زمين شناسي كشور 1383 برگه 100.000/1 راميان
39 اكتشاف ژئوشيميائي ناحيه اي در برگه 100.000/1 ري آباد سازمان زمين شناسي كشور 1383 برگه 100.000/1 ري آباد
40 طرح تهيه شناسنامه معادن شن و ماسه سازمان صنايع و معادن استان تهران 1384 سرتاسر استان تهران
41 اكتشاف فلزات گرانبها و پايه در برگه 50000/1 امام چاي شهرستان ميانه سازمان صنايع و معادن استان آذربايجان شرقي 1384 شمالشرق ميانه
42 طرح بررسي و ارزيابي طلاي پلاسر زرين اردكان استان يزد شركت تحقيقات و كاربرد مواد معدني 1384 ناحيه زرين در شرق اردكان يزد
43 انجام خدمات مهندسي و مطالعات اكتشاف مقدماتي و پي جوئي مواد اوليه احداث كارخانه با ظرفيت 3000 تن در جزيره قشم شركت احداث صنعت 1384 سرتاسر جزيره قشم
44 انجام اكتشاف ژئوشيميائي ناحيه اي در برگه 25000/1 مشكين شهر 1 سازمان زمين شناسي كشور 1385 مشکین شهر
45 پتانسیل یابی و اکتشاف مقدماتی(آهن، طلا، مس و سنگهای تزئینی) در سرایان سازمان صنايع و معادن استان خراسان جنوبی 1385 سرایان در غرب بیرجند
46 مطالعات پی جوئی اولیه کانسار مس رمشک شرکت نوین اکتشاف 1385 فنوج
47 طرح اکتشاف مواد اولیه مورد نیاز برای کارخانه سیمان دزفول شرکت سیمان دزفول 1385 شمال دزفول
48 اكتشاف ژئوشيميائي ناحيه اي در برگه 100.000/1 مشکان سازمان زمین شناسی کشور 1385 جنوب بجنورد
49 اكتشاف ژئوشيميائي ناحيه اي در برگه 100.000/1 صفی آباد سازمان زمین شناسی کشور 1385 شمالشرق سبزوار
50 ارائه طرح بهره برداری معدن لپه زنک شرکت سیمان تهران 1385 جنوبشرق تهران
51 تهیه شناسنامه معادن استان تهران سازمان صنايع و معادن استان تهران 1385 سرتاسر استان تهران
52 اکتشاف مقدماتی کمپلکسهای فلزی منطقه ادربلندان شهرستان تفت یزد سازمان صنایع و معادن استان یزد 1385 شمالغرب تفت یزد
53 پروژه اکتشاف مواد اولیه مورد نیاز تولید کربنات سدیم و مطالعه امکانسنجی احداث آن در شهرستان شیراز سازمان صنایع و معادن استان فارس 1385 شرق دریاچه مهارلو
54 اکتشاف تفصیلی کانسار مولیبدن سنج در استان تهران سازمان صنایع و معادن استان تهران 1386 منطقه سنج در غرب سد امیر کبیر
55 اکتشاف ژئوشیمیائی گنبدهای نمکی سطح استان فارس(6 گنبد نمکی در لارستان) سازمان صنایع و معادن استان فارس 1386 جنوب فارس و اطراف لار
56 مطالعات اکتشاف ذخائر مواد اولیه مورد نیاز سیمان سفید گناباد شرکت سرمایه گذاری فجر بهمن 1386 شهرستان گناباد
57 پی جوئی به روش اکتشاف ژئوشیمیائی 25000/1 در محدوده اکتشافی تازه آباد گلانه در ورقه 100.000/1 باینجوب سازمان زمین شناسی کشور 1386 شمال سنندج
58 بررسی معادن متروکه سرب و روی در محور راور – بهاباد سازمان زمین شناسی کشور 1386 استانهای کرمان و یزد
59 طرح اکتشافی و بهره برداری معدن خاک واحدهای 1 تا 8 مجتمع صنعتی سیمان تهران سیمان تهران 1387 شهر ری
60 اکتشاف کانسار پلی متال سنج استان تهران شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی 1387 شمالغرب کرج
61 اکتشاف نیمه تفصیلی در شهرستان فردوس سازمان صنایع و معادن استان خراسان جنوبی 1387 فردوس
62 تهیه شناسنامه و طرح بهره برداری معدن پوزولان تراس جاجرود شرکت سیمان تهران 1387 جاجرود
63 اکتشاف پی جویی و پتانسیل یابی مواد معدنی به همراه تهیه نقشه 1:25000 در محدوده کرنگان سازمان زمین شناسی کشور 1387 کرنگان
64 مطالعات ژئوشیمی ورقه 1:100000 بیاضه سازمان زمین شناسی کشور 1387 بیاضه
65 اكتشاف ژئوشيميائي ناحيه اي ورقه 100000/ 1 اقليد سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني 1382 ورقه 100000/ 1 اقليد
66 اكتشاف مقدماتي و نيمه تفصيلي عناصر نادر خاكي در مناطق اسفوردي و ناريگان بافق شركت تهيه و توليد مواد معدني 1382 ناحيه شرق بافق يزد
67 اكتشاف كانسار طلاي خوني انارك شركت تهيه و توليد مواد معدني 1382 جنوبشرق معدن نخلك
68 تهیه نقشه زمین شناسی اقتصادی 25000/1 سولابست و سیاه دره در ورقه 100.000/1 پرتک سازمان زمین شناسی کشور 1386 جنوبشرق بیرجند
69 تهیه نقشه ژئوشیمیائی با مقیاس 100.000/1 شیرگشت سازمان صنایع و معادن استان یزد 1386 شمالشرق طبس
70 مدل سازی اکتشافی مناطق امیدبخش معدنی و شناسائی موضوعی و مکانی اولویتهای اکتشافی در استان آذربایجان شرقی سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان شرقی 1386 سرتاسر استان آذربایجان شرقی
71 اکتشاف ژئوشیمیائی سیستماتیک ورقه 100.000/1 رستاق سازمان صنایع و معادن استان فارس 1386 شرق داراب
72 اکتشاف پی جوئی در کالدرای بیدخان سازمان زمین شناسی کشور 1387 جنوبشرق رفسنجان
73 اکتشاف تفصیلی مس چاقو سازمان صنایع و معادن استان تهران 1388 شهریار
74 خدمات مشاوره در مورد معادن شرکت سیمان عمران آریا شرکت سیمان عمران آریا 1389 تهران
75 تهیه و ارائه طرح بهره برداری معدن سنگ آهک لپه زنک سیمان تهران 1389 استان تهران
76 اکتشاف مواد معدنی فلزی در شهرستان بشرویه منطقه ملوند سازمان صنایع و معادن استان خراسان جنوبی 1389 ملوند
77 اکتشاف عمومی فلورین در محدوده اکتشافی کندلوس واقع در استان مازندران شرکت تحقیقات و کاربرد مواد معدنی 1389 کندلوس
78 خدمات اکتشافی سنگ مرمر شورگل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر 1390 استان اردبیل
79 تهیه 6 برگه لایه زمین شناسی از نقشه های زمین شناسی در منطقه سبلان استان اردبیل در مقیاس 25.000/1 سازمان زمین شناسی کشور 1387 مشگین شهر
80 تهیه 6 برگه لایه زمین شناسی از نقشه های زمین شناسی در منطقه اسفوردی استان یزد در مقیاس 25.000/1 سازمان زمین شناسی کشور 1387 شرق بافق استان یزد
81 طراحي استخراج ذخائر آهك كارخانه سيمان سفيد بنويد شركت سيمان سفيد بنويد 1380 بنويد در 25 كيلومتري جنوب نائين
82 برآورد فني – اقتصادي استخراج ذخائر آهك كارخانه سيمان سفيد بنويد شركت سيمان سفيد بنويد 1380 بنويد در 25 كيلومتري جنوب نائين
83 مطالعات فني و اقتصادي معادن آهك و مارن نياول شركت سيمان گيلان سبز 1384
84 قرارداد نظارت بر عملیات عمرانی حفر تونل دسترسی غار چال نخجیر دلیجان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی 1385 دلیجان در استان مرکزی
85 طرح مطالعاتي اجرائي زمينلغزش رجائي دشت قزوين مديريت آبخيزداري جهاد سازندگي استان قزوين 1376 رجائي دشت الموت قزوين
86 طرح مطالعاتي اجرائي زمينلغزش هشتجين خلخال مديريت آبخيزداري جهاد سازندگي استان اردبيل 1376 هشتجين خلخال استان اردبيل
87 طرح مطالعاتي اجرائي زمينلغزش روستاي مونك شهرستان دهدز خوزستان مديريت آبخيزداري جهاد سازندگي استان خوزستان 1376 روستاي مونك شهرستان دهدز استان خوزستان
88 مطالعات ژئوتكنيك زمينلغزش هشتجين خلخال مديريت آبخيزداري جهاد سازندگي استان اردبيل 1377 هشتجين خلخال استان اردبيل
89 مطالعات ژئوتكنيك زمينلغزش رجائي دشت قزوين مديريت آبخيزداري جهاد سازندگي استان قزوين 1377 رجائي دشت الموت استان قزوين
90 طرح مطالعاتي اجرائي زمينلغزشها و محدوده هاي داراي پتانسيل لغزش پارك آبيدر مديريت آبخيزداري جهاد سازندگي استان
كردستان 1377 پارك آبيدر شهرستان سنندج
91 تهیه برگه های زمین ریخت شناسی و مخاطرات زمین شناسی 25000/1 اهواز سازمان زمین شناسی کشور 1384 اهواز
92 تهیه برگه زمین شناسی مهندسی 25000/1 اهواز سازمان زمین شناسی کشور 1384 اهواز
93 تهیه برگه های آب زمین شناسی و زمین شناسی زیست محیطی 25000/1 اهواز سازمان زمین شناسی کشور 1384 اهواز
94 طرح عمرانی نقشه برداری و تهیه اسناد و مدارک مناقصه غار چال نخجیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی 1385 دلیجان
95 مطالعات ژئوفیزیک دشت باروس مبارک آباد شرکت آب منطقه ای فارس 1388 فارس
96 عملیات ژئوفیزیک به روش مگنتومتری بر روی توده کانسار آهنی معدن چالدران آقای بختیار غفاری 1388 معدن چالدران
97 مطالعات ژئوفیزیک دشتهای نهبندان و سهل آباد شرکت آّب منطقه ای خراسان جنوبی 1388 بیرجند
98 مطالعات ژئوفیزیک مسیر انتقال آب سد مخزنی تنگ سرخ شرکت آب منطقه ای کهکیلویه و بویر احمد 1388 یاسوج
99 مطالعات ژئوفیزیک دشتهای پارس آباد اردبیل و حاشیه دره رود شرکت آب منطقه ای اردبیل 1388 اردبیل
100 مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک در محدوده های مطالعاتی ساغند، اله آباد و دق تل حمید آب منطقه ای یزد 1389 یزد
101 مطالعات زمين شناسي آبهاي زيرزميني بخش عقدا استان يزد شركت سهامي منطقه اي آب استان يزد 1378 بخش عقدا شهرستان اردكان استان يزد
102 مطالعه توجیهی- تفصیلی مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست منطقه شکار ممنوع میقان شرکت معدنی املاح ایران 1388 اراک
103 مطالعات زیست محیطی شهرک نجم آباد شرکت شهرکهای صنعتی تهران 1388 تهران
104 ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح استخراج طلای معدن اخترچی شرکت زر معدن اختران
1389 استان مرکزی
105 ارزیابی زیست محیطی شهرک صنعتی جلفا (هادیشهر) شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی 1389 آذربایجان شرقی
106 ارزیابی زیست محیطی شهرک صنعتی بیلوردی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی 1389 آذربایجان شرقی
107 مدیریت زیست محیطی پیست اسکی تاریک دره همدان تربیت بدنی استان همدان 1389 همدان
108 مدیریت زیست محیطی و طراحی تصفیه فاضلاب مجتمع گاو شیری اعتضادیه سمنان جهاد کشاورزی سمنان 1389 سمنان
109 مدیریت بهره برداری و فرآوری معدن سرب و روی زه آباد شرکت معدنی ته البرز 1390 استان قزوین
و…